Przejdź do treści
Adres: ul. Zamoyskiego 77 , Janów Lubelski
Telefon/Fax:15 8431420
E-mail:orwjanow@onet.pl

Metoda Dobrego Startu

shadow

Metoda Dobrego Startu

Metoda Dobrego Startu – opracowana została przez prof. Martę Bogdanowicz. Podstawowym założeniem tej metody jest jednoczesne rozwijanie funkcji wzrokowych, słuchowo – językowych, dotykowo- kinestetycznych( czucie dotyku i ruchu)
i motorycznych oraz współdziałania między nimi. Wymienione funkcje uczestniczą w złożonych czynnościach czytania i pisania. Celem tej metody jest również kształtowanie lateralizacji oraz kształtowanie orientacji w schemacie ciała, w jego prawej i lewej stronie. Podczas zajęć prowadzonych Metodą Dobrego Startu dzieci ćwiczą orientację w przestrzeni. Rozwijanie tych funkcji jest wskazane dla dzieci przygotowujących się do nauki czytania i pisania.

Dziewczynka i chłopiec pracują przy stoliku – doskonalą pisanie cyfry dwa
Dziewczynka i chłopiec pracują przy stoliku – doskonalą pisanie cyfry dwa
Drukuj

Powiązane Strony

Powrót
Do Góry