Przejdź do treści
Adres: ul. Zamoyskiego 77 , Janów Lubelski
Telefon/Fax:15 8431420
E-mail:orwjanow@onet.pl

Grupy rewalidacyjno-wychowawcze

shadow

Grupy rewalidacyjno-wychowawcze

Grupy rewalidacyjno-wychowawcze organizowane są dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim od 3 do 25 roku życia. Celem zajęć jest wspomaganie rozwoju, rozwijanie zainteresowania otoczeniem oraz rozwijanie samodzielności w funkcjonowaniu w codziennym życiu, stosownie do ich możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych. Uczestnicy zajęć nie realizują podstawy programowej, zamiast tego realizują indywidualne programy zajęć opracowane na podstawie diagnoz i zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.  

Dzieci wraz z osobą dorosłą ćwiczą na podłodze.
Dzieci siedzą na materacu i wąchają żółty kwiatek.
Drukuj

Powiązane Strony

Powrót
Do Góry