Przejdź do treści
Adres: ul. Zamoyskiego 77 , Janów Lubelski
Telefon/Fax:15 8431420
E-mail:orwjanow@onet.pl

Terapia pedagogiczna

shadow

Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna inaczej nazywana zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi to specjalistyczne działania, które mają na celu niesienie pomocy dzieciom z różnego rodzaju nieprawidłowościami w rozwoju lub zachowaniu. Głównym założeniem terapii jest wszechstronny rozwój zdolności poznawczych i percepcyjno-motorycznych dziecka. Wyrównywanie braków w wiedzy
i umiejętnościach, podwyższanie samooceny i motywacji do dalszego działania, a także ułatwianie funkcjonowania w przedszkolu lub szkole.

W procesie terapii pedagogicznej terapeuta zwraca szczególna uwagę na usprawnianie u dziecka jego percepcji wzrokowej i słuchowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, pamięci wzrokowej i słuchowej, sprawności ruchowej zarówno w obrębie motoryki dużej, dotyczącej całego ciała, jak i motoryki małej – sprawności ręki, usprawniania grafomotorycznego, ćwiczenia koncentracji uwagi i orientacji w schemacie ciała i przestrzeni.

Terapia pedagogiczna polega na indywidualizacji środków i metod oddziaływania korekcyjnego dla każdego dziecka, sukcesywnym stopniowaniu trudności, czyli przechodzeniu od ćwiczeń łatwiejszych do trudniejszych. Korekcja zaburzeń polega na pracy nad funkcjami najgłębiej zaburzonymi oraz najsłabiej opanowanymi umiejętnościami. Nie mniej ważne jest, by łączyć ćwiczenia funkcji zaburzonych z ćwiczeniami funkcji niezaburzonych.

Terapię pedagogiczną prowadzi się w formie indywidualnej i grupowej. Na zajęciach dobierane są odpowiednie metody, które najlepiej wpłyną na funkcjonowanie dziecka i jego osiągnięcia edukacyjne.

Dziecko rysuje szlaczki mazakiem
Drukuj

Powiązane Strony

Powrót
Do Góry