Przejdź do treści
Adres: ul. Zamoyskiego 77 , Janów Lubelski
Telefon/Fax:15 8431420
E-mail:orwjanow@onet.pl

Terapia psychologiczna

shadow

Terapia psychologiczna

Terapia psychologiczna w naszym Ośrodku obejmuje działania takie jak: pomoc dzieciom i młodzieży, konsultacje z rodzicami, współpraca ze specjalistami w ramach zespołów terapeutycznych.

Terapia psychologiczna ma na celu rozwijanie sfery społeczno – emocjonalnej dziecka, optymalizację funkcjonowania poznawczego, usprawnianie sposobu komunikowania się oraz funkcji zmysłów i ich koordynacji.

Zajęcia z zakresu terapii psychologicznej mają charakter spotkań indywidualnych, są okazją do wnikliwego rozpoznania zainteresowań, preferencji, atutów oraz trudności dziecka.

Podczas terapii wspierany jest również rozwój osobowości, który to proces z uwagi na niepełnosprawność i wynikające z tego ograniczenia bywa istotnie zablokowany.

Dlatego duży nacisk kładziemy na wyzwalanie u dzieci autonomii poprzez rozwijanie umiejętności dokonywania samodzielnych wyborów, motywowanie do podejmowania nowych zadań, wyzwań sprzyjających rozwoju poczucia wiary we własne możliwości, stanowczości w działaniu a także cech, które pozwolą na pełny rozwój potencjału dziecka.

W ramach terapii stosowane są odpowiednio dobrane do potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka metody takie jak:

  • Terapia zabawą
  • Trening Umiejętności Społecznych
  • Relaksacja
  • Terapia niedyrektywna
  • Program Aktywności oraz Dotyk i Komunikacja Ch. i M. Knillów
  • Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne
  • Alternatywne i wspomagające metody komunikowania się
  • elementy muzykoterapii, arteterapii, aromaterapii, choreoterapii
Dwie osoby siedzą naprzeciw siebie przy stoliku i grają w grę planszową.
Drukuj

Powiązane Strony

Powrót
Do Góry