Przejdź do treści
Adres: ul. Zamoyskiego 77 , Janów Lubelski
Telefon/Fax:15 8431420
E-mail:orwjanow@onet.pl

AAC

shadow

AAC

Terapią wykorzystującą alternatywne i wspomagające metody komunikacji objęci są wychowankowie, u których mowa werbalna nie wykształciła się lub których deficyty w komunikacji werbalnej i niewerbalnej stanowią barierę w interakcjach społecznych. Podczas zajęć w naszym Ośrodku stosowane są m. in. symbole PCS, symbole MÓWika, gesty z Programu Rozwoju Komunikacji MAKATON i języka migowego oraz wybrane komunikatory. W zależności od potrzeb danego wychowanka tworzone są indywidualne systemy komunikacyjne. Praktyka AAC często łączona jest ze strategiami logopedycznymi, co pozwala osiągać lepsze rezultaty terapeutyczne. Rodzaj interwencji AAC i jej zakres uzależniony jest od indywidualnych możliwości wychowanków. Zajęcia prowadzone są w formie indywidualnej.

Drukuj

Powiązane Strony

Powrót
Do Góry