Przejdź do treści
Adres: ul. Zamoyskiego 77 , Janów Lubelski
Telefon/Fax:15 8431420
E-mail:orwjanow@onet.pl

Dla niepełnosprawnych

shadow

Dla niepełnosprawnych

ETR – tekst łatwy do czytania i rozumienia

ETR – tekst łatwy do czytania i rozumienia

Ośrodek Rewalidacyjno- Wychowawczy w Janowie Lubelskim

Czym zajmuje się Ośrodek Rewalidacyjno- Wychowawczy w Janowie Lubelskim?

Ośrodek jest publiczną placówką oświatową dla:

dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą trzy lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 25 lat, dzieci i młodzieży
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym
ze sprzężoną niepełnosprawnością, realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązek szkolny i obowiązek nauki. Ośrodek mieści się w Janowie Lubelskim, przy ulicy Zamoyskiego 77. Organem prowadzącym jest Powiat Janowski. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Lubelski Kurator Oświaty
w Lublinie. Ośrodek jest jednostką budżetową.

działać

Cel naszej działalności

Celem zajęć jest wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży, rozwijanie zainteresowania otoczeniem oraz uzyskanie niezależności od innych osób w funkcjonowaniu w codziennym życiu. Głównym zadaniem Ośrodka jest przygotowanie dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 25 lat do udziału w życiu społecznym, poprzez rozwijanie zainteresowania otoczeniem oraz uzyskiwanie w miarę możliwości niezależności od innych osób w funkcjonowaniu w życiu codziennym oraz realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i nauki.

Ośrodek zapewnia w szczególności:


  • wychowankom z  niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, prowadzonych indywidualnie  lub w zespołach, specjalistycznych dostosowanych do potrzeb wychowanków, w szczególności w zakresie terapii psychologicznej i rewalidacji, w tym ruchowej, oraz rekreacyjnych
współpraca

  • Podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia. Wychowankom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym 
    i znacznym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami: realizację indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego uwzględniającego podstawę programową kształcenia ogólnego, udział w indywidualnych zajęciach terapeutycznych i usprawniających ruchowo dostosowanych do potrzeb wychowanków. Podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia.
zajęcia

  • wspomaganie rodziców (opiekunów prawnych) w pełnieniu funkcji wychowawczych i edukacyjnych, głównie przez organizowanie konsultacji, zajęć psychoedukacyjnych, warsztatów umiejętności i grup wsparcia.
pomoc

Chcesz z nami porozmawiać?

Nasz adres:

ul. Zamoyskiego 77 , Janów Lubelski

dom

Możesz do nas zadzwonić:

Nasz numer telefonu to: 15 8431420

rozmawiać przez telefon

Możesz do nas napisać wiadomość e-mail:

Nasz adres e-mailowy to: orwjanow@onet.pl

e-mail

Możesz do nas przyjść i spotkać się z nami:

Jesteśmy w biurze od poniedziałku do piątku
Możemy się spotkać między godziną 8:00 a 16:00

zegar

Więcej informacji dla osób z niepełnosprawnościami:

Link do deklaracji dostępności

osoby z niepełnoprawnościami

Autor piktogramów: Sergio Palao. Źródło: ARASAAC (http://www.arasaac.org). Licencja: CC (BY-NC-SA). Właściciel: rząd Aragonii (Hiszpania)

Drukuj

Powiązane Strony

Powrót
Do Góry