Przejdź do treści
Adres: ul. Zamoyskiego 77 , Janów Lubelski
Telefon/Fax:15 8431420
E-mail:orwjanow@onet.pl

Przysposobienie do pracy

shadow

Przysposobienie do pracy

Przysposobienie do pracy

Zajęcia przeznaczone są dla młodzieży  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, a także niepełnosprawnościami  sprzężonymi  posiadających  orzeczenie o potrzebie kształcenia. W grupach przysposabiających do pracy realizowana jest  podstawa programowa dla szkoły przysposabiającej do zawodu. Zajęcia przygotowują  młodzież do pełnienia różnych ról społecznych oraz autonomicznego i aktywnego życia dorosłego. Nauka opiera się na programach, formach, metodach nauczania i wychowania dobranych do indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowych wychowanków. Oferujemy przysposobienie do pracy w adekwatnych pracowniach.

Przedmioty realizowane w ramach przysposobienia do pracy:

 • funkcjonowanie osobiste i społeczne,
 • zajęcia rozwijające komunikowanie się
 • zajęcia kształtujące kreatywność,
 • przysposobienie do pracy,
 • wychowanie fizyczne,
 • religia.

Oferujemy:

 • edukację na etapie szkoły ponadpodstawowej do 24 roku życia;
 • zajęcia praktyczne związane z wchodzeniem w rolę pracownika,
 • uzyskanie autonomii w zakresie samoobsługi, umiejętności korzystania z pomocy urzędów i instytucji publicznych,
 • umożliwienie wychowankom  uczestnictwa w różnych formach życia społecznego i zdobywanie doświadczeń we współżyciu i współdziałaniu w grupie rówieśniczej, rodzinie i najbliższym środowisku,
 • kształtowanie zaradności  w życiu codziennym, adekwatnie do indywidualnego poziomu umiejętności i sprawności,
 • poszerzanie wiedzy o treści przyrodniczo – matematyczne, humanistyczno – społeczne oraz doskonalenie umiejętności czytania, pisania i komunikowania się.
 • Pomoc opiekuna w czynnościach samoobsługowych

Zapewniamy:

 • szczegółowo opracowany przez zespół specjalistów Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny (IPET),
 • małe grupy i indywidualizację nauczania i procesu terapii,
 • zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej
Chłopiec na wózku inwalidzkim odkurza dywan
Dwóch chłopców sieje nasiona kwiatów w donicach
Drukuj

Powiązane Strony

Powrót
Do Góry