Przejdź do treści
Adres: ul. Zamoyskiego 77 , Janów Lubelski
Telefon/Fax:15 8431420
E-mail:orwjanow@onet.pl

Dla rodziców

shadow

Dla rodziców

Procedury przyjęcia dziecka
do Ośrodka Rewalidacyjno- Wychowawczego
w Janowie Lubelskim

Aby zapisać dziecko do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Janowie Lubelskim należy:

  1. Napisać podanie o przyjęcie dziecka do Ośrodka
  2. Przedstawić orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z poradni psychologiczno-pedagogicznej

Przyjęcia dzieci odbywają się do końca sierpnia każdego roku, w wyjątkowych przypadkach, uwzględniając potrzeby oraz możliwości ORW przyjęcie może nastąpić w innym terminie.

Dziecko na podstawie wstępnej diagnozy wielospecjalistycznej skierowane zostaje przez Dyrektora ORW do odpowiedniej grupy edukacyjno- terapeutycznej lub rewalidacyjno- wychowawczej.


 Sekretariat Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Janowie Lubelskim

czynny od poniedziałku do piątku

w godzinach: 8.00 – 16.00

Telefon: 15 8431420

E-mail: orwjanow@onet.pl

Drukuj

Powiązane Strony

Powrót
Do Góry