Przejdź do treści
Adres: ul. Zamoyskiego 77 , Janów Lubelski
Telefon/Fax:15 8431420
E-mail:orwjanow@onet.pl

TUS

shadow

TUS

Trening Umiejętności Społecznych to forma terapii realizowana w grupie rówieśniczej, diadzie. Dzieci pod opieką certyfikowanego trenera TUS, uczą się jak budować satysfakcjonujące relacje z innymi, jakie zachowania są społecznie akceptowalne, a jakie nie, jakich granic nie należy przekraczać, uczą się odczytywać i nazywać emocje, gesty, mowę ciała. Umiejętności te ćwiczone są podczas zabaw i gier, a przede wszystkim dzięki tworzeniu przez terapeutów sytuacji społecznych umożliwiających przełamania błędnych schematów i sposobów reagowania.

Zajęcia TUS są przeznaczone głównie dla dzieci i młodzieży przejawiających trudności w relacjach społecznych, ale nie tylko. Trening szczególnie polecany jest dla dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera, zaburzeniami zachowania oraz ADHD. Warto wspomnieć, że bardzo dobre rezultaty obserwujemy też u dzieci lękliwych, nieśmiałych i wycofanych. Obszarami ukierunkowanymi do pracy metodą TUS, są: emocje, normy społeczne, komunikacja interpersonalna, rozwijanie teorii umysłu, samowiedza i samoświadomość, asertywność, radzenie sobie w sytuacjach trudnych i współpraca.

Dziewczynka siedzi na macie, bierze klocek podany jej prze terapeutę.
Drukuj

Powiązane Strony

Powrót
Do Góry