Przejdź do treści
Adres: ul. Zamoyskiego 77 , Janów Lubelski
Telefon/Fax:15 8431420
E-mail:orwjanow@onet.pl

Kineziologia edukacyjna

shadow

Kineziologia edukacyjna

Paul Dennison, amerykański pedagog, opracował w latach 70. formę terapii, zwaną również kinezjologią edukacyjną bądź gimnastyką mózgu (Brain Gym). Kinezjologia edukacyjna wykorzystywana jest w pracy z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, nadpobudliwymi psychoruchowo, oraz w celu usprawnienia procesów pamięci. Terapia pomaga również dzieciom przejawiającym lęki lub agresywne zachowania oraz mającym specyficzne potrzeby edukacyjne w związku
z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem,  zespołem Downa lub z mózgowym porażeniem dziecięcym. Celem terapii jest to, by pomóc dziecku je przezwyciężyć poprzez likwidację bloków intelektualnych czy emocjonalnych, czemu sprzyja właściwie dobrany zestaw ćwiczeń.

Terapia składa się z dwóch części. Pierwsza cześć to przygotowanie dziecka do terapii właściwej. W tym etapie dziecko pije wodę, która dotlenia mózg i stwarza środowisko do transmisji elektrycznych. Potem można zastosować poniżej opisane ćwiczenia wprowadzające.

  • Ruchy naprzemienne, np. dotykanie lewą dłonią prawego łokcia i odwrotnie, dotykanie lewą dłonią prawego ucha i odwrotnie, dotykanie lewą dłonią lub lewym łokciem prawego kolana i odwrotnie. Ćwiczenia te wykonujemy w marszu w miejscu, w pozycji siedzącej czy leżeniu na plecach. Integrują one pracę obu półkul, wspomagają koordynację ruchową, poprawiają pisanie, słuchanie, czytanie i wpływają na wydolność organizmu.
  • Punkty odpowiadające z myślenie – jedna ręka masuje punkty, a druga ręka leży na pępku przez około 2 minuty. Ćwiczenie to przekazuje informacje od prawej półkuli do lewej połowy ciała i odwrotnie, stymuluje aortę i zwiększa potok energii elektromagnetycznej. Sprzyja to nieodwracaniu liter i cyfr oraz prawidłowemu układaniu ciała podczas czytania.
  • Przyjęcie pozycji Cooka – na stojąco lub leżąco utrzymujemy pozycję ze skrzyżowanymi nogami oraz rękami, mając zamknięte oczy, dotykając równocześnie językiem do podniebienia i oddychając równomiernie. Ćwiczenie to wycisza i relaksuje, stabilizuje emocjonalnie, poprawia uwagę, słuch, mowę oraz pisania.

Ćwiczenia Dennisona na przekroczenie linii środka wpływają na bilateralną pracę podczas czytania i pisania oraz sprzyjają koordynacji ruchowej typu prawa – lewa, góra – dół. Przykładowe ćwiczenia opisano poniżej.

  • Wykonujemy ruchy naprzemienne.
  • Leniwa ósemka dla oczu – w staniu wyciągamy przed siebie lewą rękę, zaciskamy w pięść kciukiem do góry. Rysujemy kciukiem w powietrzu cyfrę 8 – zaczynając w lewo i do góry, jednocześnie mając nieruchomą głowę i wodząc za kciukiem oczami. Następnie zmieniamy rękę. Ćwiczenie to integruje półkule mózgowe, poprawia widzenie i koordynuje je z innymi czynnościami, ułatwia czytanie i pisanie.

Ważne miejsce zajmują także ćwiczenia polegające na rysowaniu oburącz symetrycznych obrazów. Przykładem skutecznej terapii może być jednoczesne rysowanie jedną ręką figury, a drugą jej lustrzanego odbicia.

Drukuj

Powiązane Strony

Powrót
Do Góry