Przejdź do treści
Adres: ul. Zamoyskiego 77 , Janów Lubelski
Telefon/Fax:15 8431420
E-mail:orwjanow@onet.pl

II etap edukacyjny

shadow

II etap edukacyjny

II etap edukacyjny ( klasy IV – VIII szkoły podstawowej)

Zajęcia edukacyjno – terapeutyczne dla  wychowanków z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, a także
z autyzmem, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zajęcia edukacyjne:
– funkcjonowanie osobiste i społeczne
– zajęcia rozwijające kreatywność
– zajęcia rozwijające komunikowanie się
– wychowanie fizyczne

–  religia

Zajęcia prowadzone są w formie grupowej lub indywidualnej w domu.
Dla każdego wychowanka tworzony jest Indywidualny Program  Edukacyjno- Terapeutyczny
dostosowany do możliwości i potrzeb.

Zapewniamy:

  • Realizację nauki w oparciu o aktualną podstawę programową kształcenia specjalnego,
  • Zajęcia w małych grupach od 2 do 8 osób (grupa dla wychowanków  z autyzmem liczy maksymalnie 4 osoby)
  • Różnorodność metod i form pracy
  • Korzystanie z  materiałów ćwiczeniowych i edukacyjnych zakupionych
     z funduszy ministerialnych
  • Pracę z podręcznikami w wersji elektronicznej – multibook oraz sprzętem w technologii cyfrowej: komputer, urządzenie multimedialne Magiczny Dywan i inne
  • Stosowanie alternatywnych metod komunikacji w formie symboli PCS, gestów Makaton, gestów umownych
  • Wsparcie osoby pełniącej funkcję nauczyciela ( 1-2 osoby)
  • Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej
Chłopiec siedzi przy stoliku i maluje drzewo palcami
Chłopiec siedzi przy stoliku i wskazuje części drzewa
Drukuj

Powiązane Strony

Powrót
Do Góry