Przejdź do treści
Adres: ul. Zamoyskiego 77 , Janów Lubelski
Telefon/Fax:15 8431420
E-mail:orwjanow@onet.pl

Terapia logopedyczna

shadow

Terapia logopedyczna

Prowadzona w naszym Ośrodku terapia logopedyczna wspomaga wszechstronny i harmonijny rozwój wychowanków na miarę ich indywidualnych możliwości. Istotą terapii jest budowanie i rozwijanie kompetencji językowych oraz komunikacyjnych podopiecznych. Problemy neurologiczne, z jakimi borykają się osoby uczęszczające do naszej placówki, niepełnosprawność ruchowa i intelektualna – wszystko to bardzo utrudnia im zarówno celowe przekazywanie informacji, jak i rozumienie docierających do nich komunikatów. W związku z tym logopeda nie skupia się nad wypracowaniem poprawności artykulacyjnej, ale nad wyposażeniem wychowanka w umiejętności jak najpełniejszego kontaktu z otoczeniem.

Zajęcia prowadzone są w formie indywidualnej. Metody pracy oraz środki dydaktyczne
są urozmaicane, a ich dobór zależy od potencjału danej osoby, jej aktualnych potrzeb i oczywiście wieku. Terapia obejmuje m. in. następujące rodzaje ćwiczeń:

  • ćwiczenia oddechowe i oddechowo-fonacyjne,
  • bierne i czynne ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne,
  • ćwiczenia rozwijające percepcję słuchową,
  • ćwiczenia artykulacyjne,
  • ćwiczenia wzbogacające słownictwo czynne i bierne,
  • ćwiczenia rozwijające zdolność wykonywania operacji myślowych,
  • ćwiczenia kształtujące umiejętność słuchania ze zrozumieniem,
  • ćwiczenia rozwijające umiejętność czytania i pisania,
  • ćwiczenia rozwijające komunikację pozawerbalną.

Podczas zajęć wykorzystywane są elementy różnych metod i technik terapeutycznych Wśród nich można wyróżnić m. in.: AAC, terapię ręki, techniki behawioralne, czytanie uczestniczące, masaż logopedyczny, terapię integracji sensorycznej, ESDM. Sala do terapii logopedycznej wyposażona jest w atrakcyjne pomoce dydaktyczne, które z jednej strony skutecznie pomagają osiągać założone cele terapeutyczne, a z drugiej – uprzyjemniają pracę. Nauka przez dobrą zabawę jest przecież najlepszą drogą do sukcesu.

Drukuj

Powiązane Strony

Powrót
Do Góry