Przejdź do treści
Adres: ul. Zamoyskiego 77 , Janów Lubelski
Telefon/Fax:15 8431420
E-mail:orwjanow@onet.pl

Grupy przedszkolne

shadow

Grupy przedszkolne

Zajęcia edukacyjno – terapeutyczne dla  wychowanków z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
i znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, a także z autyzmem, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Przyjmowane są dzieci już 3 letnie, a nawet 2,5 letnie w szczególnych przypadkach. Edukacja przedszkolna trwa do 6 roku życia
z możliwością dwukrotnego odroczenia dziecka od obowiązku szkolnego, wówczas trwa do 9 roku życia.

Zajęcia prowadzone są w małych grupach od 2 do 8 osób (grupa dla wychowanków  z autyzmem liczy maksymalnie 4 osoby).

Dla każdego wychowanka tworzony jest Indywidualny Program  Edukacyjno- Terapeutyczny dostosowany do jego możliwości
i potrzeb.

Zapewniamy:

  • Realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, która odbywa się w wymiarze odpowiadającym poziomowi rozwoju intelektualnego wychowanka
  • Treści realizowane na zajęciach opracowywane są w formie miesięcznych planów dydaktyczno- wychowawczych z uwzględnieniem poziomu rozwoju dziecka
  • Stałe wsparcie dla dziecka w czasie zajęć grupowych – osoba pełniąca funkcję pomocy nauczyciela
  • Wielozmysłowe przekazywanie wiedzy,  różnorodność metod i form pracy
  • Uporządkowany proces uczenia się: podział zadań na mniejsze części, krótki czas pracy edukacyjnej stopniowo wydłużany na miarę czynionych przez dziecko postępów
  • Potrzebę relaksu i uspokojenia w formie ulubionej zabawy
  • Stosowanie alternatywnych metod komunikacji w formie symboli PCS, gestów Makaton, gestów umownych
  • Rozwijanie umiejętności samoobsługowych, adekwatnie do indywidualnego poziomu umiejętności i sprawności dziecka
  • Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej

Dbamy o wszechstronny rozwój wychowanków, uwzględniamy indywidualne podejście do każdego dziecka, tworzymy przyjazną i serdeczną atmosferę, współpracujemy z rodzicami.

Dziewczynka i chłopiec siedzą przy stoliku obok siebie, układają wyrazy z liter według wzoru
Dziewczynka i chłopiec siedzą na podłodze i oglądają, dotykają pióra. Przed nimi leżą ilustracje ptaków hodowanych na wsi.
Podczas spaceru do parku mały chłopiec siedzi w wózku i patrzy przez lupę na roślinę, którą pokazuje mu na swojej dłoni nauczycielka
Drukuj

Powiązane Strony

Powrót
Do Góry